Verzekeringen - vervolg

c. Overdragen.

Bij het overdragen van een risico wordt vaak gedacht aan een verzekeringsoplossing. U draagt immers activiteiten over aan een derde; een partij die hiermee ofwel meer ervaring heeft, ofwel er wél tijd voor heeft, ofwel er gewoonweg beter dan wel sneller in is. Risico’s die niet uit te besteden zijn of waarvan de gevolgen te groot (kunnen) zijn, draagt u over aan een verzekeraar. De prijs die betaald wordt voor het verleggen van het risico is de premie.

d. Accepteren.

U kunt een risico ook gewoon accepteren. Als de liquiditeit van de onderneming het toelaat of als de gevolgen van een manifest geworden risico te overzien zijn, dan kan het accepteren van zo’n risico een goede keuze zijn. Let wel op dat een bewust genomen risico ook echt acceptabel moet zijn, zowel qua beleving als qua financiële gevolgen. Stel dat u als bestuurder een risico verkeerd taxeert en iemand lijdt hierdoor schade. Deze schade zou dan gedekt zijn indien u het risico overgedragen had. Hebt u dit nagelaten, dan kunt u voor de bewuste schade persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Soorten verzekeringen

Levensverzekeringen:

Levensverzekeringen worden vaak gebruikt om te zijner tijd een hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen, pensioen te financieren of om een bedrag ineens uit te keren bij overlijden. Er zijn zeer veel mogelijkheden op dit gebied waarbij FinancialConnected adviseert, bemiddelt en het contact tussen u en de levensverzekeraar verzorgt.

Schadeverzekeringen.

Het is verstandig bij het afsluiten van de hypotheek ook de schadeverzekeringen van u onder de loep te nemen, zoals uw inboedel- en opstalverzekering. FinancialConnected kan voor u de meest gunstige verzekering adviseren en bemiddelen, ook in combinatie met andere verzekeringen zoals aansprakelijkheid-, rechtsbijstand-, reis-, auto-, arbeidsongeschiktheids-, of zorgverzekering. Door alle verzekeringen mee te nemen in het advies voorkomt u dat er onnodige overlappingen in de verzekeringen zitten en komt u veelal in aanmerking voor een interessante pakketkorting.

FinancialConnected begeleidt u hier graag in. Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem contact met ons op en laat u ook informeren en ontzorgen!