Verzekeren

Een beknopte uitleg.

Veel mensen kijken verkeerd tegen verzekeringen aan. Men heeft het gevoel dat een verzekering een noodzakelijk kwaad is, terwijl het eigenlijk zo is dat een verzekering u de kans biedt om reële risico’s af te kopen.

Helaas maken veel mensen nog de verkeerde keuzes als het om verzekeren gaat. Goed, u hoeft niet elk risico af te kopen in het leven, maar sommige risico’s zijn heel reëel en u doet er goed aan om uzelf in te dekken voor het geval dat het onverwachte u toch overkomt.

Verzekeren is dus niet iets dat u alleen doet omdat het moet. Maar u doet het ook omdat het in uw voordeel is. En het afkopen van sommige risico’s hoeft helemaal niet duur te zijn. Soms gaat het maar om een paar euro of enkele tientjes per maand. Maar het risico dat u met deze kosten afkoopt maakt het uiteindelijk, wanneer het onverwachte u toch overkomt, wel waard.

Risicobewustzijn.

Het lijkt er op dat risicomanagement het nieuwe modewoord aan het worden is. Veel organisaties en adviseurs houden zich hier mee bezig. Zelf vinden wij dit een positieve ontwikkeling omdat het helpt het risicobewustzijn te verhogen. Belangrijk dus!

Risicomanagement zoals beschreven, levert u een goede diagnose. Maar met een diagnose alleen bent u nog niet bezig met herstel of voorkomen van de kwaal. Laten we dit beeld nog even volgen. Er moet namelijk ook nog een behandelplan worden opgesteld. En hier komt ‘verzekeren’ om de hoek kijken.

Na een zorgvuldige risico-inventarisatie blijven er kortweg drie soorten verzekerbare risico’s over, namelijk:
1. Schaderisico’s
2. Kortleven-/Langleven risico’s
3. Arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsrisico’s

Voor elk van deze risicosoorten dient u de volgende afweging te maken:
(a.) vermijden, (b.) verminderen, (c.) overdragen of (d.) accepteren.

a. Vermijden.

Het vermijden van een risico is in de praktijk lastig. Als u geen enkel risico wilt lopen is de enige optie…..ramen en deuren dicht en binnenblijven. En dan nog….. Dat klinkt misschien wat cru, maar daar komt het toch op neer. Dit wil overigens niet zeggen dat het niet verstandig is om bij grotere risico’s de vraag te stellen of deze vermeden kunnen worden.

b. Verminderen.

Verminderen van risico’s is al een stuk eenvoudiger. Denk hierbij aan alle vormen van preventie. Door een goed slot op een deur te zetten en een deugdelijk, liefst gecertificeerd, alarmsysteem te installeren verminder je het risico van inbraak. Preventie is onlosmakelijk verbonden met risicomanagement en daarmee ook met verzekeren.

Lees verder...