Vermogensopbouw

Beleggingsrekeningen en -fondsen.

Ook beleggingsrekeningen met beleggingsfondsen kunnen gebruikt worden om de hypotheek af te lossen, zoals bijvoorbeeld een effectenhypotheek. Wij adviseren u over de kansen en risico’s die hieraan verbonden zijn, zodat u vooraf precies weet waarom deze mogelijkheden wel of niet bij uw persoonlijke situatie kunnen passen.

Sparen.

Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening, maar ook door andere mogelijkheden te benutten. Vanwege de afschaffing van de bedrijfsspaarregeling en de levensloopregeling worden er op dit moment andere mogelijkheden onderzocht. Een van deze mogelijkheden is het zogenaamde “Vitaliteitssparen”.

Waarom de vitaliteitsregeling waarschijnlijk gaat komen is dat de regering het ondernemerschap, zorgtaken en dergelijke wil stimuleren. Dit betekent dat u kunt deelnemen aan een soort van uitgebreidere levensloop, waarin u via de werkgever kunt sparen voor een grotere keuze aan doelen dan dat bij levensloop mogelijk was. Te denken valt bijvoorbeeld dat het nemen van een sabbatical met deze regeling wordt gestimuleerd. Mensen blijven zo deelnemen aan het arbeidsproces, terwijl ze met deze regeling meer vrije tijd kunnen creëren tijdens het werkende leven.

Gelet op het doel van de regeling zal het gespaarde geld niet vrij kunnen worden opgenomen, maar enkel worden ingezet voor specifieke doeleinden. Deze specifieke doeleinden zijn bijvoorbeeld het starten van een eigen bedrijf, zorgtaken en deeltijdpensioen De vormgeving en ingangsdatum van de nieuwe regeling zijn nog niet bekend maar indien dit komt zullen wij u hierover informeren. FinancialConnected kijkt welke spaarvorm het beste aansluit op uw wensen en mogelijkheden.

Budgetcoach (niet voor ondernemers).

Indien u dat als particulier wenst, begeleiden wij u graag bij het op orde brengen of houden van uw financieel huishouden. Daarbij maken wij een momentopname op en bieden wij een voortschrijdend inzicht in uw huidige totale bruto en netto inkomsten en bestedingen (inclusief uitgaven voor wonen, gemeentelijke heffingen, verzekeringen, etc.), waarbij rekening wordt gehouden met inkomstenbelasting en vermogensrendementsheffing over het saldo van uw vermogens- en schuldpositie. Met behulp van Nibud normering is dan vast te stellen of u met uw huishoudboekje in balans bent óf dat een aantal bestedingen extra aandacht verdienen.

Budgetcoach werkzaamheden kunnen een onderdeel vormen van het totaal financieel advies of als separate dienst worden afgenomen. Als integraal advies worden de kosten in het totaal in rekening gebracht en vrij van BTW. Als separate werkzaamheden zonder hypotheekbemiddeling wordt dit op uur-basis in rekening gebracht met BTW.

Oversluitservice beleggings- spaarverzekeringen.

Hebt u de afgelopen jaren ook plannen gemaakt om iets aan uw pensioen en/of vermogen te doen? En heeft u daarvoor kapitaalverzekering(en) en/of beleggingsverzekeringen afgesloten? Helemaal tevreden? Of knaagt toch dat woekerpolisgevoel...?

In Nederland zijn miljoenen woekerpolissen afgesloten. De kans is groot dat u er ook eentje in uw bezit heeft. De compensatieregelingen en de Wabeke-norm zijn niet toereikend gebleken. Intussen blijft u iedere maand de premie betalen.

Is daar iets aan te doen?
Meestal wel maar dat kunnen we pas bepalen als we uw situatie goed analyseren. Wij komen daarvoor graag bij u langs. De doelstelling is dan dat u alleen de risico's neemt die uzelf aanvaardbaar vindt en ook kunt dragen. Van woekerkosten is vervolgens natuurlijk geen sprake. Ons advies is dan ook volledig transparant. Vraag naar de mogelijkheden en wij zorgen ervoor dat u FinancialConnected blijft.