Onze partners

AFM:

De Wet Financiële Dienstverlening stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie aan bemiddelaars in financiële producten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de wetgever toezicht op een juiste en correcte werkwijze van de financiële dienstverleners van Nederland. Aan kantoren die aan deze werkwijze voldoen wordt een vergunning afgegeven. Ons AFM vergunningsnummer is 12040720. Op de site van de AFM kunt u hier meer over lezen. www.afm.nl.

Kifid:

Wanneer u als consument een klacht hebt over een financieel product of een financiële dienst, kunt u deze indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg Kifid. Bij Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. U moet wel eerst samen met uw financiële dienstverlener een oplossing proberen te vinden via de interne klachtenprocedure (IKP). Wij zijn aangesloten bij het Kifid onder aansluitingsnummer 300.015044. Op de site van Kifid kunt u hier meer over lezen. www.kifid.nl.

SEH:

Wij zijn Erkend Hypotheekadviseur en als zodanig geregistreerd in het SEH-Register onder nummer 1370 en 17991. Op de site van het SEH kunt u hier meer over lezen. www.seh.nl.