Disclaimer

FinancialConnected.

FinancialConnected VOF is de handelsnaam van de heren P. Polonio Garcia en E. Molenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54641462.

Inhoud.

De door FinancialConnected op deze website verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.

De informatie die door FinancialConnected wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. FinancialConnected kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. FinancialConnected en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. FinancialConnected aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door FinancialConnected zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van FinancialConnected.

Verantwoordelijkheid.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van FinancialConnected omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.